kostel sv. Antonína Poustevníka

kostol sv. Antona Pustovníka, Brodské
Původně gotický farní kostel byl kolem r. 1633 přestavěn renesančně a v letech 1731-1750 barokně. V r. 1762 měla být zahájena přestavba věže. Další výrazné úpravy proběhly v 70. letech 19. stol. V 1. polovině 20. stol. byl nově vybaven interiér. Ke kostelu přiléhá fara.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 10/2018
Graficke pismenko Obec Brodské se nachází na západním Slovensku v oblasti zvané Záhoří (Záhorie), na levém břehu řeky Moravy, která tvoří přirozenou hranici s Moravou a tedy i celou Českou republikou. Hlavní dominantou a architektonickou památkou obce je římskokatolický farní kostel zasvěcený svatému Antonovi Poustevníkovi z r. 1633 stojící na návsi. Zvláště zajímavé je zakončení věže pozdější nadstavbou, s věžičkami, pilastry a arkádou, krytou zvoncovitou střechou.
Luděk Vláčil, 19.11. 2018

  historie

  „Fara a kostel se zmiňují již v roce 1163“, píše o farnosti v Brodském Konštantín Palkovič. Tento údaj pochází od Ľudovíta Némethyho, který se odvolává na starší schematizmy. Žádný originální písemný doklad z té doby se bohužel nedochoval. Jisté je, že ve středověku existoval ve vsi gotický kostel a farnost, která patřila do šaštínského arcidiakonátu v arcidiecézi ostřihomské. Zřejmě kolem roku 1633 proběhla renesanční přestavba. V letech

  Luděk Vláčil - zdroj: https://brodske.fara.sk/kostol-sv-antona-pustovnika/, http://www.dejinyzahoria.sk, http://www.pamiatkynaslovensku.sk a další, 3.11. 2018

  popis

  Kostel je 31 m dlouhá a 20 m široká jednolodní stavba s polygonálním závěrem presbytáře, bočními kaplemi a představěnou věží. Závěr je zaklenutý lunetovou klenbou z počátku 16. století. V lodi jsou pruské klenby s meziklenebními pasy z 18. století. Fasády jsou hladké, členěné půlkruhově zakončenými okny. Na secesně upravené věži je nárožní bosáž sahající až pod korunní římsu, na které je polygonální nadstavba s nárožními věžičkami, pilastry a

  Luděk Vláčil - zdroj: http://www.pamiatkynaslovensku.sk a další, 19.11. 2018

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Slovensko
  Trnavský
   Skalica  ( SI )