Graficke pismenko Most je jednoobloukový, postavený z lomového kamene na maltu. Valené zaklenutí oblouku má tvar pravidelného segmentu. Ve spárovaném zdivu jsou sporadicky patrné i cihly. Části plochy zaklenutí u paty oblouku jsou nahrubo nahozeny omítkou. Půdorys mostu se lomeně rozevírá z obou vjezdových stran. Na jižní straně je východní okraj mostu prodloužen o úsek zalomený v opačném smyslu. V těchto místech zalomení se k tělesu mostu dole na levém břehu Borovského potoka připojuje zpevňovací kamenné zdivo tarasu krytého betonovou mazaninou. V bokorysu tvoří korunu zdiva mostu nevýrazné nízké zábradlí plynule opisující křivku nájezdů na mostní oblouk a relativně rovný úsek vozovky ve středové části mostu.

 
Graficke pismenko Rozpětí mostu je 540 cm, výška nad hladinou potoka 170 cm a jeho šířka je 450 cm. Kamenná zeď zábradlí mostu vystupuje na západním okraji jen asi 5-15 cm nad povrch vozovky. Zdivo severovýchodního vjezdového zalomení je narušeno částečným rozvalením. Profil mostní vozovky pokryté drnem je konkávní ve smyslu kdysi vyježděných kolejí. O kvalitě provedené práce středověkých stavebníků svědčí to, že ještě v roce 1981, kdy bylo stáří mostu již úctyhodných 400 - 500 let, jej přejel řidič s plně naloženou Tatrou 138 a most nebyl nijak poškozen.
 
Graficke pismenko Most je památkově chráněn od roku 1963.

Text: popis
27.10. 2018 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz