Graficke pismenko Klasicistní lovecký zámeček s mansardovou střechou a přilehlými budovami dvora byl postaven koncem 18. století v oboře Bažantnice patřící k svijanskému panství, které v té době vlastnili Valdštejnové z Mnichova Hradiště. Již na I. vojenském mapování – josefském z let 1764-1783 je v oboře zaznačen objekt, který lze se zámečkem ztotožnit. V roce 1820 panství kupuje Karel Alain kníže z Rohanu, který ho spojil s panstvím sychrovským. Při loukovském kostele Nejsvětější Trojice (viz samostatné heslo) si Rohanové poté také zřídili přestavbou vyklizené starší hrobky Schliků svou rodinnou hrobku.

 
Graficke pismenko Zcela prokazatelně je zámeček Bažantnice prvně zaznačen až na Císařském povinném otisku map stabilního katastru Čech z roku 1842. Během 20. století zámeček zchátral, propadla se střecha i podlahy a dodnes zůstalo pouze obvodové zdivo. Naproti zámečku stávala pilířová kolna a hospodářský objekt, z něhož se zachovaly pouze fragmenty obvodového zdiva.
 
Graficke pismenko V současnosti zříceninu vlastní Ekologické sdružení Alternativa 3000, které chce zámeček obnovit. Po rekonstrukci by tato kulturní památka měla sloužit jako infocentrum, kde bude také poskytováno specializované poradenství a osvětové programy. Alternativa už obnovila lesní cesty a vybudovala naučnou stezku, která seznamuje návštěvníky blízké přírodní rezervace se vzácnými rostlinami a živočichy.

Text: historie
21.10. 2018 - Luděk Vláčil - zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?presenter=ElementsResults&action=element&element=2276722, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ekologicke-sdruzeni-chce-obnovit-zamecek-bazantnice_200306221711_mkaclova a další