Historie Vodní tvrze

Graficke pismenko Slavná jesenická vodní tvrz byla založena patrně vratislavskými biskupy a existovala jistě již před rokem 1284, kdy se vypočítává obvod frývaldovský jehož správním centrem zřejmě byla. Výslovně je tvrz doložena jako fortalicio roku 1374, roku 1420 je v Jeseníku zmiňována tvrz a roku 1478 dokonce hrad. Podle archeologického výzkumu středověkou tvrz patrně tvořila jen jediná obytná věžovitá stavba o rozměrech cca 17 x 15 m, která zabírala jihovýchodní nárožní část dnešní stavby a plnila i funkci obrannou. Tato věž byla obklopená, jak to u podobných staveb bývá, vodním příkopem a možná i valem. Uvádí se také, že původní úroveň terénu byla až o 3 m nižší než je terén dnešní.

 
Graficke pismenko K velké přestavbě jesenické tvrze došlo na přelomu 15. a 16. století. V této době byla tvrz častokrát v držení drobných zástavních držitelů vratislavských biskupů. Právě tehdy byl terén kolem tvrze zvýšen, stará středověká obytná věž zbořena a na její substrukci vystavěn postupně současný objekt trojkřídlé tvrze. Nejstarším křídlem je křídlo jižní. I tento nově vystavěný objekt zůstal obklopen vodním příkopem, přes nějž vedl dřevěný most (padací). Později, někdy po roce 1689 byl dřevěný most nahrazen kamenným.
 
Graficke pismenko Vstupní branská budova předstupující před severní frontu a uzavírající malé nádvoří je mladšího původu a je netypicky předsazena před hmotu tvrze o cca 2 m.
 
Graficke pismenko Roku 1547 se tvrz navrací do přímého držení vratislavských biskupů.
 
Graficke pismenko V době roce 1641 se o dobytí tvrze neúspěšně pokoušel oddíl švédských vojáků. Po velkém požáru z roku 1727 byla tvrz několikrát upravována. V letech 1738 – 45 byla tvrz postupně měněna v pohodlnou moderní rezidenci čímž získala podobu zámku. Byla proražena okna ve venkovních zdech, zbořena věž a přistavěno druhé patro.
 
Graficke pismenko Od roku 1766 zde sídlil dočasně vratislavský biskup Filip Gothard Schaffgotsch (po útěku z vězení v Opolí).
 
Graficke pismenko Počátkem 19. století byl zbořen biskupský dvůr před tvrzí.
 
Graficke pismenko Jako správní místo majetku vratislavských biskupů a výkonu administrativní a hospodářské funkce sloužila tvrz až do roku 1945, kdy byl objekt zestátněn. Již v roce 1946 byl celý objekt uvolněn pro potřeby muzea.
 
Graficke pismenko V letech 1975 – 76 proběhla rozsáhlá oprava objektu.

Text: historie
31.12. 2006 - Jan P. Štěpánek podle K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2000