Graficke pismenko Pozornost je ve starých vlastivědách věnována drobné šarvátce z napoleonských válek, při níž se 20. srpna 1813 nedaleko Červeného rybníka u Pihelu střetlo pět pruských jezdců s tříčlennou patrolou rakouských husarů. Jeden z husarů byl při tom kopím zraněn do ruky, ale stačil ještě na svého protivníka vystřelit a smrtelně jej zranit. Zastřeleným byl mladý kaprál Jean Henri de Valmont z vojska polského knížete maršála Poniatowského, pocházející prý z francouzského Alsaska.

 
Graficke pismenko Protože sloupský farář jej jako cizího vojáka nedovolil pochovat na hřbitově, byl pohřben na okraji lesa na východní straně Chotovického vrchu. Na jeho hrobě stál dlouhou dobu dřevěný kříž s obrázkem dvou bojujících jezdců, který se ale později rozpadl a hrob upadl téměř v zapomnění. Teprve v roce 1897 byl ze tří stran ohraničen kameny a na blízkém stromě byla 24. října 1897 slavnostně odhalena dřevěná pamětní tabulka s popisem dávné události. O květinovou výzdobu hrobu se pak až do své smrti staral zahradník z Chotovic. Při stoletém výročí nešťastné události roku 1913 se u hrobu konala větší slavnost, ale později hrob opět zarostl. V 80. letech 20. století byl zašlý hrob znovu vyčištěn a označen. Od roku 2012 je opět opravený a přístupný.

Text: historie
12.10. 2018 - Pavel Vítek