Graficke pismenko Přízemní halová stavba obdélného půdorysu, krytá sedlovou střechou s plechovou krytinou na hřebeni prolomenou dlouhým světlíkem. Neomítnutá fasáda je provedena červenými lícovkami. Delší strany fasády jsou členěny pravidelně devíti osami. V prostřední ose, zvýrazněné atikou zdobenou slepými arkádami a ve vrcholu koulemi, je umístěn hlavní vstup z Aksamitovy ulice. Kratší průčelí jsou trojosá. Členěna jsou, stejně jako delší strany, jen meziokenními pilastry, přerušené korunní římsou, až nad strany trojúhelníkového štítu a vrcholí kamennými koulemi. Ty zdobí i vrcholy nárožních pilastrů. Vrchol štítu je odskočen obdélníkovým polem s plastickým městským znakem, plechová stříška štítu osazena korouhvičkou s praporkem s datací 1899. Štíty na obou stranách nesou kamenné erby města Olomouce. Za první republiky byly v prostoru sklepa vybudovány rozdělené veřejné záchodky přístupné schodišti umístěnými podél venkovní části objektu. Ve 2. polovině 20. století byla hala rozdělena na dvě patra vloženou kovovou konstrukcí a došlo k dalším vnitřním úpravám vestavěním příček. Městská tržnice byla postupně přebudována na bufet a samostatné obchody. Stavba je památkově chráněna od roku 2006.

Text: popis
22.9. 2018 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz