Sobota, 28. listopad 2020. Svátek slaví Rene, zítra Zina

Graficke pismenko Pomník se nachází na katastrálním území Dub u Ratibořských Hor. Kuželovitý sloup byl vystavěn na památku knížete Adama Františka Schwarzenberga (1680-1732). Jedná se o vzpomínku na prvního držitele chýnovského panství z rodu Schwarzenbergů, který tu prý rád obědval. Sloup je vyznačen již na vojenské mapě z druhé poloviny 18. století, je cihlový, z větší části pokrytý erodující omítkou. Na jeho jižní straně bývala pamětní deska o rozměrech 43 x 47 cm. Od památníku se do kříže rozbíhají aleje. Jde o vyvýšené místo s pěkným výhledem.

 
Graficke pismenko Dne 10. června 1732 zmíněný Adam František jako jeden z nejbližších šlechticů a nejvyšší podkoní, doprovázel císaře Karla VI. na lovu jelenů v rámci tzv. Císařského honu na habsburském panství kolem Brandýsa nad Labem. Podle dobových pramenů došlo k chybě při rozestavění střelců. Když císař vystřelil na probíhajícího jelena, zasáhl knížete Adama Františka přímo do břicha. Kníže utrpěl vážná vnitřní zranění a okamžitě se odebral na brandýský zámek, kde následujícího dne zemřel. Na smrtelné posteli pronesl: „Řekněte císaři, že před ním padám na kolena a prosím ho, aby se ujal mé ženy, dítěte, lidí i poddaných a neopouštěl je. Je to už rozhodnutí nebes, že jsem byl Jeho Výsostí střelen. Po mém příchodu do nebe budu prosit Boha, aby se mu dostalo nástupce a dlouhé vlády. Ať císař nemá tento můj osud Čechům za zlé“.
 
Graficke pismenko V držení rodové primogenitury setrvalo chýnovské panství do vydání zákona známého jako „Lex Schwarzenberg“, tedy do roku 1947.

Text: historie
21.9. 2018 - Luboš Vacek