Graficke pismenko První písemná zmínka o obci pochází z roku 1336. Barokní trojbokou kapli s mírně konkávně vybranými nárožími najdeme na hořínské návsi. Pochází z roku 1732. Jde o drobnou hodnotnou stavbu. Kaple je zděná, krytá nízkou prejzovou střechou kopírující půdorys. Na střeše je umístěna čtveřice kovových křížů. Stěny jsou členěny výraznou soklovou římsou a ukončeny profilovanou korunní římsou s draperiovým prohnutím na každé straně. Všechny tři stěny jsou vybrány mělkými výklenky zaklenutými stlačeným obloukem a klenutými konchou. V nikách jsou vymalovány obrazy Nejsvětější Trojice, sv. Václava a sv. Anny. Niky jsou uzavřeny prosklenými rámy. Jedná se o drobnou výklenkovou kapli s pěkně tvarovanou římsou. Je dokladem lidové umělecké práce v období vrcholného baroka. Kaple je památkově chráněna od roku 1966.

Text: popis
31.8. 2018 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz