Graficke pismenko Na horním okraji náměstí ve čtvercové, železným zábradlím obehnané ohrádce, přístupné třemi stupni schodiště, je umístěn masivní hranolový sokl, členěný na nárožích pilastry. Ve vpadlinách mezi pilastry jsou ryté rámy s ujmutými rohy. Na přední straně malý výklenek nepravidelného tvaru. V něm malá postavička sv. Rosálie ležící s rukou opřenou pod hlavou s lebkou u lokte. V levici drží kříž. Sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou. Na nároží stojí hranolové podstavce s rytými rámy a dekorem penízků. Podstavce ukončeny římsou, na nich na podnoži stojí sochy světců. Uprostřed soklu hranolový nástavec k hornímu okraji se mírně zužující s vpadlými profilovými rámy. Na přední straně kartuše se znakem lva, jeho koruna je zdobena akantovým dekorem. Nástavec ukončen vyloženou profilovanou římsou, na níž spočívá sloup, ukončený kompositní hlavicí. Na něm na podnoži ve tvaru zeměkoule obtočené hadem stojí socha Immaculaty, oděná v bohatě zřaseném rouchu a přehozeným pláštěm přes ramena. Ruce Madony jsou sepjaty na hrudi. Plášť splývá z ramene, přetažen z pravé strany pod levou paží. V levé pokrčené paži drží stvol lilie. Na nárožích na čtyřech pilířích vybíhajících z pilastrů, na podstavcích jsou umístěny na přední straně na čtvercové podnoži sochy svatých v životní velikosti. Cyrila, Metoděje, Václava a Floriána. Mariánský sloup je památkově chráněn od roku 1964.

Text: popis
2.8. 2018 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz