Graficke pismenko Hrad a zámek v Dolních Kounicích se nám zachoval díky různým peripetiím prakticky v nezměněné goticko-renesanční podobě. Zdivo původního klášterního hradu typu italského kastelu zůstalo zachováno v jádru dnešního zámku, což je patrné i z mnoha zbytků či druhotně použitých gotických architektonických prvků v interiéru. Ve 14. století bylo na vstupní straně vybudováno rozsáhlé předhradí s věžovou bránou a v 15. století byl hrad rozšířen o další prostory a opevněn baštami. V jedné z těchto bašt se dochovala vzácná pozdně gotická fresková výzdoba. Z renesanční přestavby Žabky z Limberka se nám dochovalo nejvíce. Jedná se zejména o dělovou baštu na jižním nároží paláce a mohutný barbakán před vstupní bránou. Do severního koutu vnitřního nádvoří umístil točité schodiště (nad vchodem do něj je dodnes viditelný jeho erb s žabkou). To je bohatě zdobeno po celé výšce renesančními kamennými reliéfy, které představují různé – mnohdy fantaskní – živočichy. V našich zemích toto schodiště nemá obdoby a je právem návštěvníkům ukazováno jako rarita. Nachází se ovšem, jako celý zámek, v katastrofálním stavu. V havarijním stavu je i vzácná renesanční klenba v Rytířském sálu vybudovaná za Drnovských z Drnovic. Ti na východní baště vybudovali kapli s druhotně osazenými gotickými okny. Pozdější úpravy v baroku, zejména po požáru zámku roku 1623, se celkové hmoty hradu nedotkly.

Text: popis
27.1. 2008 - Milan Náplava


Zavřít reklamu