Graficke pismenko Dolnokounický klášter Rosa Coeli vznikl v údolí Jihlavy již ve 12. století a postupem času se stal ekonomickým a kulturním centrem kraje. Jeho ekonomickou sílu ilustruje fakt, že před rokem 1330 došlo k rozsáhlé přestavbě původního románského konventního kostela v mohutnou gotickou stavbu, jejíž v baroku upravované zříceniny můžeme pod zámkem obdivovat dodnes.

 
Graficke pismenko Souběžně s přestavbou kostela byl na kopci nad klášterem vybudován hrad, který měl sloužit k ochraně kláštera. Roku 1221 se připomíná Albert z Kounic a r. 1255 Svatoslav z Kounic. Po zrušení kláštera získává panství i s klášterem a hradem roku 1537 Jiří Žabka z Limberka a začíná rozsáhlou přestavbu hradu do podoby stále dobře opevněného renesančního zámku. Z původní stavby se dochovaly jen hradby. Kolem zámku byl založen rozlehlý park, který byl později upravován.
 
Graficke pismenko Roku 1561 prodal Burian Žabka, syn Jiřího Žabky, panství se zámkem Zikmundovi Prakšickému ze Zástřizl. Od Prakšických koupil panství r. 1588 Bernard Drnovský z Drnovic, který zámek nechal v letech 1588–1618 stavebně upravit - bylo přistavěno patro a rozšířeno předhradí. V době stavovského povstání byl zámek v majetku Johanky Drnovské z Drnovic a jejího chotě, Jiříka Ehrenreicha z Rogendorfu. Ač se ničím neprovinili, bylo jim panství pod záminkou, že utekli ze země, zkonfiskováno a r. 1623 prodáno kardinálovi Františkovi z Ditrichštejna. Mikulovští Ditrichštejnové nadále zámek využívali jen jako sídlo správy panství. Roku 1663 dobře opevněný zámek odolal nájezdu tatarského vojska. Na počátku 18. století nechali Ditrichštejnové zámek barokně upravit. Zámek byl v majetku Ditrichštejnů do r. 1862, kdy panství získali sňatkem Herbersteinové, kteří jej převzali víceméně jako hospodářskou budovu.
 
Graficke pismenko Po pozemkové reformě roku 1918 získal zámek správce velkostatku Karel Rubeš. Za německé okupace na zámku sídlil wehrmacht. Při osvobozování Dolních Kounic roku 1945 zasáhlo zámek několik dělostřeleckých granátů. Toho roku jej Karel Rubeš vyměnil s JUDr. Václavem Édlem za vilu v Kašperských Horách. Roku 1948 byl zámek z části znárodněn a zahrnut pod správu Státního statku. Nějakou dobu bylo v objektech učňovské středisko s internátem. Roku 1974 došlo k definitivnímu znárodnění budov a přechodu do správy KSSPPOP Brno, která měla záměr objekt zrekonstruovat jako své reprezentační, kulturní a společenské centrum. K tomu ovšem nedošlo a hrad byl znehodnocen betonovým nástřikem, který měl zejména na nádvoří zajistit alespoň jeho částečnou konzervaci. Od roku 1986 vlastnila zámek Státní vědecká knihovna.
 
Graficke pismenko Roku 1992 byl zámek v restituci navrácen JUDr. V. Édlovi, který jej prodal soukromé společnosti L.V.P. (majitel Dr. Ing. František Zoubek).
 
Graficke pismenko Složité poměry zapříčinily vlekoucí se soudní spory, které se táhly 12 let. Zámek mezitím chátral. Po ukončení sporů byla r. 2006 zahájena rekonstrukce zámku, který je v současnosti otevřen návštěvníkům a mimo prohlídek zámku se zde pořádají nejrůznější společenské akce.

Text: historie
27.1. 2008 - Milan Náplava podle brožury Hrad a zámek Dolní Kounice (2000); E.H. podle http://www.zamekkounice.cz; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kolektiv autorů, Svoboda 1981

tianDe Praha

Na zámku je možné koupit občerstvení i upomínkové předměty. Město Dolní Kounice oplývá množstvím kvalitních sakrálních památek, renesančních měšťanských domů a pozoruhodná je i místní synagoga a židovský hřbitov. Pod zámkem je nejvýznamnější památka v okolí – zříceniny gotického kláštera Rosa Coeli…
turistické - Milan Náplava
Hrad a zámek v Dolních Kounicích se nám zachoval díky různým peripetiím prakticky v nezměněné goticko-renesanční podobě. Zdivo původního klášterního hradu typu italského kastelu zůstalo zachováno v jádru dnešního zámku, což je patrné i z mnoha zbytků či druhotně použitých gotických architektonických…
popis - Milan Náplava
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu