kostel Povýšení sv. kříže

kostol Povýšenia sv. kríža, Sokolovce
Barokní kostel vznikl v letech 1768-1770, zřejmě rozšířením starší kaple z r. 1766. V r. 1775 byl areál rozšířen o faru, zbudovanou již v klasicistním slohu. Varhany byly do kostela přeneseny kolem r. 1786 ze zrušeného kláštera trinitářů v Trnavě.
Hlavní obrázek místa
Pohled na kostel od fary
© Luděk Vláčil 06/2018
Graficke pismenko Sokolovská farnost se prvně zmiňuje v roce 1332, což svědčí o tom, že zde stál i kostel. Od zániku římskokatolické farnosti, v období rozšíření protestantství, Sokolovce neměly faru ani svého duchovního správce. Vesnice patřila pod správu farnosti Ardanovce, odkud byla i duchovně spravována. K osamostatnění došlo po smrti ostřihomského arcibiskupa Františka Barkócziho (15.10.1710-18.6.1765). V září 1766 byla v Sokolovcích zřízena kaple a jako první kaplan nastoupil 28. září 1766 Ján Buday. Během jeho působení se v roce 1768 začal stavět barokní římskokatolický kostel Povýšení sv. kříže. Pravděpodobně se nejednalo o novostavbu, ale ...
Luděk Vláčil - zdroj: http://www.pic-piestany.sk/o-meste/pamiatky/detaily/?tx, http://www.dokostola.sk/farnost/sokolovce a další, 11.8. 2018

  popis

  Kostel je jednolodní barokní stavba bez věže, stojící vedle klasicistní fary a barokně-klasicistního zámku. Na hlavní fasádě je nad vchodem nika a v ní barokní socha bolestné Panny Marie pocházející z let 1700-1706, která byla později korunována. Z 18. století pochází i varhany, přemístěné z trnavského kláštera. V interiéru jsou dva boční oltáře, z nichž jeden je zasvěcený Božímu Srdci Ježišovu a druhý sv. Jozefovi. Před vchodem je novodobý

  Luděk Vláčil - zdroj: http://www.dokostola.sk/kostol a další, 11.8. 2018

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Slovensko
  Trnavský
   Piešťany  ( PN )