Graficke pismenko První známá písemná zmínka o vsi pochází z roku 1292. V listině z roku 1316, kterou Nitranská kapitula potvrzuje vlastnictví vsi starobylému šlechtickému rodu Diviackých (slovensky Diviackovcov), se ves vzpomíná jako Hordouychech (Hordovič). Později se vesnice uvádí i pod názvem Nova Villa (Nová Ves). V druhé polovině 14. století zdejší majetek vlastnil Andrej Novoveský, přezdívaný Thékes (slovensky Klát). Od něho se odvozuje pozdější pojmenování vsi a dnešní obce Klátova Nová Ves.

 
Graficke pismenko Ve středověku přes Klátovu Novou Ves procházela cesta ze Skýcova do Topoľčian a Trenčína. Od 15. století se zde také začalo vybírat mýto. V 2. polovině 16. století byl postaven opevněný renesanční kaštieľ (jeden z typů šlechtických sídel na Slovensku, u nás označovaný jako zámek, popřípadě tvrz), který sloužil pro potřeby mýtní stanice. Tato tvrz také mohla poskytnout procházejícím bezpečné místo k přenocování. Později měla být údajně poničena Turky. Další využití stavby ani její majitelé nejsou až do 19. století známi, ale zřejmě sloužila jako sídlo místních zemanů. K výraznějším úpravám došlo po požáru někdy na počátku 19. století, kdy byl objekt upraven na pivovar a později na sýpku. V rámci těchto úprav byly odstraněny vnitřní dělicí stěny i klenby a původní okna byla zvětšena. Přes tyto úpravy si stavba uchovala původní vzhled. Při adaptaci na sýpku sice zanikla původní okna, ale zachovaly se průduchy a střílny. V 2. polovině 20. století objekt sloužil zemědělskému družstvu jako sklad. V roce 1969 se stal majetkem obce. Po rekonstrukci v letech 1977-1981 začala stavba sloužit obci jako obřadní síň a tomuto účelu slouží dodnes.

Text: historie
26.1. 2019 - Luděk Vláčil - zdroj: Kultúrne Krásy Slovenska - Kaštiele, Ján Lacika, DAJAMA, 2008., http://www.klatovanovaves.sk/dejiny-obce.phtml?, 700 slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídel a pevností-Ján Lacika, Ikar 2010 a další


Zavřít reklamu