Graficke pismenko Kostel sv. Václava je jednolodní orientovaná stavba s odsazeným presbytářem s polygonálním závěrem a s mohutnou hranolovou věží při západním průčelí. K bočnímu průčelí lodi přiléhají tři mělké kaple, k severnímu průčelí presbytáře přiléhá sakristie. Polygonální závěr kostela je prolomen třemi zaslepenými, lomeně zaklenutými okenními otvory se šikmými špaletami a s dochovanými náznaky kružeb. Obdobný zaslepený okenní otvor se nachází na krátkém východním průčelí lodi při napojení presbytáře. Hranolová věž s armovanými nárožími je členěna kordonovými římsami a na západní straně v přízemí je pravoúhlé okno s kamenným ostěním. Na západní straně věže jsou dvě pravoúhlá okénka a lomeně zaklenutý okenní otvor. Okenní otvory věže mají zkosená ostění. Kostel sv. Václava je památkově chráněn od roku 1964.

Text: popis
15.6. 2018 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz