Graficke pismenko První dochovaná písemná zmínka o Tišnově pochází z roku 1223. Tišnovský kostel sv. Václava představuje monumentální pozdně gotickou sakrální architekturu s barokní a klasicistní úpravou. Jedná se o vysoce hodnotnou stavební a umělecko-historickou památku tvořící urbanistickou dominantu města. Jádro kostela pochází z 12. století, zdivo v kostelní lodi je gotické, boční kaple pochází ze století sedmnáctého a další přestavby a přístavby proběhly po roce 1750.

Text: historie
15.6. 2018 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz