Graficke pismenko Tišnovská radnice je jednopatrová rohová budova obdélného půdorysu, průčelí s přestavenou čtyřbokou věží. Nároží je členěno armováním. Přízemí prolomeno dvěma pravoúhlými okenními osami a profilovanými šambránami. První patro s arkýřem. V západní části prolomeno šesti okenními osami pravoúhlými s profilovanou šambránou a parapetní římsou, pod ní dekorativní klasicistní erb. Nad okny prvního patra trojúhelníkové frontony. Na západní straně fasády okna, v přízemí segmentově zaklenutá. Fasáda pod arkýřem rýhována v omítce. Věž armována na nároží s otevřeným půlkruhově zaklenutým podchodem, na něm jednou arkádou otevřený balkon s prolamovaným zábradlím se vsazeným erbem a vegetabilním dekorem. Druhé patro prolomeno dvojicí pravoúhlých oken s profilovaným ostěním, nad ním dvojitá kordonová římsa, uprostřed se sgrafitovou výplní. Oktogonální věž s otevřenou lucernou završena cibulí, makovicí a křížem. Na nároží jehlancové věžičky. Mezi okny prvního patra sgrafitová výzdoba. Boční fasáda o třech okenních osách, mezi okny rovněž sgrafita. Podstřešní profilovaná římsa nese mansardovou střechu. Radnice je památkově chráněna od roku 1964.

Text: popis
9.6. 2018 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz


OOO