Graficke pismenko K 15. výročí sňatku knížete Jana Nepomuka ze Schwarzenbergu (1860-1938) a kněžny Terezie, rozené hraběnky z Trauttmansdorffu (1870-1945) byl z knížecího velkolomu na vápenec přivezen dva metry vysoký otesaný kvádr. Byl usazen na sokl z menších kamenů a malty severně od osady Stříbrné Hutě, kde se nacházela knížecí pila a lesovna, na kraji lesa při silnici do Dobronic. Pamětní deska je obnovena. Pomník z r. 1904 je dosud porostlý okrasným břečťanem. V sousedství je zřízeno turistické odpočívadlo.

 
Graficke pismenko V roce 1719 přešel Chýnov spolu s Ratibořskými Horami jako součást eggenberského dědictví na rod Schwarzenbergů. V držení jejich krumlovské primogenitury setrvalo panství a později velkostatek až do vydání zákona známého jako „Lex Schwarzenberg“, tedy do roku 1947. Poměry poddaných zde byly vždy snesitelné a nikdy nevedly ke stížnostem, natož vzpouře. Vrchnost poskytovala lidem podporu například i při živelných pohromách. V létě 1945 sepsalo padesát schwarzenberských zaměstnanců z Chýnova petici, jíž se zastávali knížete Adolfa, jemuž měl být již tehdy konfiskován majetek.

Text: historie
25.5. 2018 - Luboš Vacek