Graficke pismenko První dochovaná písemná zmínka o Tišnově pochází z roku 1223. Novogotická stavba kaple Panny Marie Lurdské je součástí velkoryse koncipovaného areálu tzv. Kuthanova sanatoria. Postavena byla na severovýchodním okraji parku a vysvěcená v roce 1900. Ostře řezané gotické kontury stavby v podobě stupňovitě gradovaného průčelí, lomených záklenků oken a vstupu, trojbokého závěru a výrazných opěráků, je v exteriéru zvolněno barokně pojatými křivkami soklu schodiště, akcentovaného v nárožích mušlovitě zaoblenými vázami. V interiéru jsou osazeny dlaždice s geometrizovanými hvězdicovitými útvary s prázdným středem modré barvy. Necková dřevěná klenba modrošedé barvy je doplněna výrazně naznačeným žebrovím žluté barvy. V trojbokém mělkém závěru je umístěn novogotický oltář. Schodiště s vázami je utilitární stavba sestávající se ze sedmistupňového schodiště po stranách opatřeného nízkým parapetem ukončeném podstavci s vázami. Kaple Panny Marie Lurdské je památkově chráněna od roku 2015.

Text: popis
18.5. 2018 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz