hrad Wehlen

Stadt Wehlen
Osada založena českým králem v 1. pol. 13. stol. První zmínka je z roku 1269. Ve 14. a 15. stol. patřil hrad rodu von Köckeritz. V pol. 16. stol. byl opuštěn a použit jako zdroj stavebního materiálu. Dnes majetek města.
Hlavní obrázek místa
Západní čelo jádra hradu.
© Pavel Semple, 09/2017
Graficke pismenko Pozůstatky hradu Wehlen se nacházejí na ostrožně nad pravým břehem Labe. Pod hradem se rozkládá městečko Stadt Wehlen, které je jednou ze vstupních bran Národního parku Saské Švýcarsko. Na protějším levém břehu řeky je vlaková zastávka místních spojů na trati Děčín – Drážďany. Spojení obou břehů zajišťuje přívoz. Ze Stadt Wehlenu je možno dojít pěšky na známý most Bastei ve skalním městě nad Labem.
Pavel Semple, 7.5. 2018

  historie

  Osada Wehlen mohla být založena již českým králem Přemyslem Otakarem I. Někdy v průběhu 13. stol. nejspíše vznikl také hrad na ostrohu nad osadou. V roce 1245 získal Wehlen od krále Václava I. Jindřich der Erlauchte. Tento převod je poprvé zmiňován v roce 1269. Ve 14. a 15. stol. patřil rodu von Köckeritz. Nejpozději v 1. pol. 15. stol. o něj české království přišlo stejně jako o další okolní hrady Rathen a Königstein. Od té doby patřil Sasku a

  Pavel Semple, zdroj: (místní informační tabule, online Wikipedia), 7.5. 2018

  popis

  Hrad zaujímal úzkou ostrožnu nad pravým břehem Labe. Od stoupajícího svahu údolí řeky byla ostrožna na východě oddělena hlubokým, ve skále vylámaným šíjovým příkopem. Jádro hradu se nacházelo na protějším, západním konci ostrožny. Mezi ním a šíjovým příkopem bylo předhradí. V čele jádra hradu jsou dosud patrné pozůstatky štíhlé obdélné věže. Ta stála ještě v 19. stol. Jádro hradu se dnes jeví jako travnatý pahorek beze zdiva. Při pohledu z

  Pavel Semple, 7.5. 2018
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Německo
  Sasko