hrad Nový Hrádek

Michalské návrší, Juliusberg

Graficke pismenko Historie města Olomouce přímo navazuje na dvoudílné Velkomoravské hradiště, jehož jedna část byla na Petrském a druhá na Václavském návrší, kde vznikl i přemyslovský hrad.

 
Graficke pismenko Druhý olomoucký hrad byl vybudován v románském slohu na přelomu 12. a 13. století králem Přemyslem Otakarem I. Poprvé na existenci hradu, zvaného "Nový Hrádek", poukazuje listina z roku 1213. Adjektivum „nový“ vyjadřovalo skutečnost, že hrad vznikl nedlouho před sepsáním této listiny. Hrádek se objevuje také v několika dalších dokumentech pocházejících z první poloviny 13. století. Naposledy se uvádí v listině z roku 1251. Měl vlastní majetky, správu, purkrabího i poddané.
 
Graficke pismenko Lokace tohoto donedávna nepotvrzeného zaniklého hrádku byla experty často kladena na strategicky výhodné, legendami opředené, Michalské návrší již delší dobu. S legendami o založení města a pevnosti Caesarem i hradu germánských Kvádů, z dob římských a pohanských, souviselo už pojmenování ulice Na Hradě. Tento název z pověření radnice vybral v 19. století Alois Vojtěch Šembera.
 
Graficke pismenko Donedávna bylo známo pouze to, že na tomto místě stálo od 14. do první poloviny 18. století olomoucké fojtství. Toto sídlo městského zástupce moravského markraběte mělo mít ve své stěně zabudovaný obranný prvek zvaný věžice a na severovýchodní straně stála až do roku 1673 tzv. Juliánská věž. Také proto se mezi archeology objevily úvahy, zda fojtství nestojí na základech hradu. Skutečné důkazy o existenci druhého olomouckého hradu objevili archeologové teprve při průzkumu rekonstruované budovy katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého na Michalském návrší v letech 2017-2018. Při vykopávkách kolem univerzitní budovy z počátku 20. století objevili archeologové na několika místech části kamenné hradby o šířce 2 m. Opevnění datované do počátku 13. století, orientované přibližně východozápadním směrem, bylo ve druhé polovině 13. století opraveno či zesíleno. Byly objeveny také základy pozdějšího fojtství a tzv. Juliánské věže, jejíž rozměry byly asi 10 x 7,5 m, z čehož se soudí, že sloužila jako obytná věž hradu. Podle výzkumu měl areál Nového Hrádku rozměry zhruba 20 x 30 metrů. Měl zřejmě podobu dvouvěžového hrádku se dvěma hranolovými věžemi umístěnými v zadní chráněné poloze. Tato dispozice odpovídá hradům z první poloviny 13. století.

Text: historie
3.5. 2018 - Luděk Vláčil - zdroj: https://www.npu.cz/cs/uop-olomouc/pro-media/33359-archeologicky-objev-druheho-olomouckeho-hradu


OOO