Graficke pismenko Vznik kostela můžeme datovat snad již do 1. poloviny 13. stol. Kolem roku 1750, za působení děkana Mrázka, proběhla barokní přestavba svatostánku. Roku 1930 vypukl v objektu požár, kterému padla za oběť střecha lodi, kostel byl však následně opraven. V současné době se nachází v relativně dobrém stavebním stavu a je vybaven mobiliářem.

Text: historie
11.2. 2018 - Adam Šebesta - www.depositum.cz, www.iispp.npu.cz, www.pamatkovykatalog.cz, www.pelhrimov.mnoho.info