Graficke pismenko Pramen minerální vody, který vyvěrá ze země sám bez lidského přičinění, na území Poděbrad není a nebyl ani 
v minulosti. Minerální vodu je díky geologickým podmínkám nutné zachytit vrtem. Nejjižněji situovaným vrtem v Poděbradech je BPV-3, který se nachází v Kubových sadech poblíž dětského hřiště u poděbradského zdymadla. Tento vrt napájí přirozeným přetlakem bez čerpání veřejné pítko a používá se pro něj název Svatojánský pramen. Ten jako jediný slouží jen pro přímé pití. Navrtán byl do hloubky 110 m v roce 2005 a slavnostně otevřen pro veřejnost v roce 2011. Samotnou minerální vodu v horninovém prostředí pískovců druhohorního stáří nelze podle našich zákonů vlastnit. Voda není předmětem vlastnictví. Lze ji pouze užívat na základě povolení vydaného Ministerstvem zdravotnictví prostřednictvím technických zařízení, vrtů. Ty už jsou předmětem vlastnictví obdobně jako stavby. Svatojánský pramen je v majetku Ministerstva zdravotnictví, s nímž Město Poděbrady uzavřelo smlouvu o zápůjčce za účelem provozování veřejného pítka. Chuť tohoto pramene je obdobná jako Eliščina pramene. Čerstvost je dána krátkou přepravní vzdáleností, protože jsou tato pítka situována na zdrojových vrtech.

Text: popis
3.12. 2017 - Pavel Vítek - zdroj: https://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/pdy_podebradka.html