Roštín II

Hradisko

Graficke pismenko V prostoru ostrožnovitého výběžku nad údolím Roštínského potoka v nadmořské výšce cca 400-420 metrů, v lokalitě příznačně zvané "Hradisko", se v období pozdní doby bronzové až starší doby železné, přibližně v letech 1 000-400 před naším letopočtem, nacházelo výšinné opevnění.

 
Graficke pismenko Ostrožnu z jižní a severní strany obtékají vodní toky, které převyšuje asi o 60 metrů. Hradisko mělo nepravidelný oválný půdorys o rozměrech os 200 až 250 metrů a rozlohu asi 1,9 hektaru. Na nejpřístupnější východní straně se dodnes nachází pozůstatek mohutného, 4 metru vysokého valu. Na dalším obvodu je val již téměř nepatrný a na západní straně není patrný vůbec. Na západní straně byl před valem ještě vnější příkop. Po zbytku obvodu byly vyhloubeny dva vnější příkopy. V literatuře bylo hradiště publikováno v roce 1933 K. Hanákem, který uvádí, že v jihozápadní části lokality provedl J. Skutil a J. Böhm sondážní průzkum fortifikace. Při výkopech měl být získán materiál z období slezské fáze kultury lužických popelnicových polí z pozdní doby bronzové a z platěnické kultury z doby halštatské. V roce 1940 lokalitu popsal a zakreslil A. Knorr. V místě výkopu z třicátých let provedl v roce 1986 nový průzkum V. Dohnal, který zjistil, že mohutná hradba s dřevěnou a kamennou konstrukcí vznikla ve dvou fázích.
 
Graficke pismenko Nálezy z místa jsou uloženy ve sbírkách muzeí v Uherském Hradišti, Kroměříži a Olomouci.

Text: historie
11.12. 2017 - Luděk Vláčil - zdroj: Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku Miloš Čižmák, Libri, 2004., a další