Graficke pismenko Pomník J. E. Purkyně najdeme v Purkyňových sadech. Sady se nacházejí na místě bývalého hřbitova, který přestal sloužit svému účelu v roce 1903. Roku 1960 zde byla instalována socha J. E. Purkyně. Autorem jsou Oskar Kozák a Jaroslav Štrunc. Socha je méně zdařilou obdobou pomníku Josefa Jungmanna, který v Praze vytvořil Zdeněk Šimek, podle staršího modelu Václava Levého. Socha stojí na kónickém obdélníkovém podstavci z leštěné žuly, na kterém je vpředu nápis JAN EV. PURKYNĚ, 1787 - 1869. Vědec sedí na židli s masivními soustruženými nohami. Plášť má přehozen přes opěradlo křesla. Sám Purkyně je oblečen v redingotu. Jeho pravá ruka je pozdvižena, levá se opírá o opěradlo židle. Pomník odlila firma Zukov.

Text: popis
28.10. 2017 - Pavel Vítek


OOO