Graficke pismenko Obec Březina dostala pojmenování podle někdejšího březového hájku a prvně je zmiňována r. 1393. Byla to vždy obec malá a stávala na výběžku do někdejšího Podhradského rybníka. Po většinu své historie byla součástí panství hraběcího rodu Schliků.

 
Graficke pismenko Kostelík Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Páně) má neobvyklou historii. Nenechal ho totiž postavit žádný majitel panství, nýbrž místní zbožný rolník Jan Obst z usedlosti č. p. 17. Stavba vznikla v  novorenesančním slohu v letech 1910-1913 a náklad na ni činil 30.000 rakouských zlatých. Sochařskou výzdobu zhotovil akademický sochař Stuchlík z Jičína. Do věžičky na hřebenu střechy byly původně umístěny dva zvony, oba však byly zrekvírovány v období 2. světové války. V současnosti je ve věži pouze obecní zvonek, a to od r. 1955.
 
Graficke pismenko Nevelký kostelík je v různých pramenech označován také jako kaple či hřbitovní kaple, i když hřbitov za ním byl založen dodatečně až r. 1920. V církvi má postavení filiálního kostela ve farnosti při arciděkanství Jičín, avšak pravidelné bohoslužby se tu nekonají.
 
Graficke pismenko Po založení hřbitova byl na něj r. 1920 přenesen i kříž z r. 1875, který nechali postavit majitelé usedlosti č. p. 12 na paměť svého syna-vojáka, který nešťastně zahynul pod kopyty splašeného koně.

Text: historie
28.10. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: web obce)