Graficke pismenko Ves Popovice je prvně doložena r. 1374. Současný raně barokní kostel Narození Panny Marie byl vybudován jičínskými jezuity v letech 1663-1670 a vysvěcen byl r. 1671. To však neznamená, že by předtím ve vsi kostel nebyl. Kostel tu byl a zřejmě byl gotického původu. Nedošlo však k jeho přestavbě, nýbrž nový kostel byl postaven jako novostavba v sousedství západně od starého, který byl zbořen až r. 1780. Na místě starého kostela vznikla r. 1784 fara, dnes již bývalá a sloužící jako rodinný domek č. p. 1, obklopený rozlehlou zahradou se skleníky. Z toho důvodu je nyní hřbitov, původně sousedící s kostelem, nyní od kostela oddělen pozemkem někdejší fary.

 
Graficke pismenko Nynější kostel stojí na samém konci úzkého ostrohu. Je to jednolodní obdélná stavba s trojboce uzavřeným presbytářem. Západní průčelí je rozděleno pilastry v širší střední a dvě užší boční pole a vrcholí vysokým štítem. Kostel je sklenut valeně s výsečemi, na klenbě je bohatá štuková dekorace a rámy.
 
Graficke pismenko Hlavní oltář je rokokový z doby kolem poloviny 18. stol. a v zasklené skříňce je na něm umístěna gotická dřevěná Pieta z počátku 15. stol. Dva boční oltáře pocházejí ze 70. let 17. stol. a byly převezeny z kláštera ve Valdicích. Z tohoto kláštera pochází i 6 obrazů křížové cesty umístěných na stěnách presbytáře. V lodi se nachází několik barokních obrazů ze 17. a 18. stol. a dřevěné sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory s Andělem strážcem ze stejné doby. Cínová křtitelnice pochází z 1. poloviny 18. stol., dva náhrobníky ze 16. stol. Varhany byly do popovického kostela převezeny r. 1770 z kostela sv. Ignáce v Jičíně, byly rozšířeny r. 1848 a rekonstruovány r. 1979.
 
Graficke pismenko Kostel Narození Panny Marie je nyní filiálním ve farnosti při arciděkanství Jičín, pravidelné bohoslužby se však v něm nekonají.

Text: historie
11.10. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 3, Academia 1980 a různé webové stránky)


OOO