Graficke pismenko Ves Prasek je prvně doložena již r. 1312, avšak významnější rozvoj v podobě domkářské výstavby zaznamenala až od přelomu 18. a 19. stol. V současnosti má přes 600 obyvatel. V polovině 19. stol. tu vznikla škola a na konci století, přesněji v letech 1898-1900 také církevní svatyně. Novogotická kaple Nejsvětějšího nebo též Božského Srdce Páně byla vystavěna stavitelem A. Jedličkou. Je to obdélná neorientovaná a neomítaná stavba s částečně předsunutou hranolovou věží, v níž je hlavní vchod. Věž krytá jehlancovitou střechou vrcholí kovovým křížem. V ose presbytáře stavbu uzavírá sakristie. Oltáře a kazatelnu pro kostel zhotovil řezbář Žabka z Nového Bydžova.

 
Graficke pismenko Stavba dosud v některých pramenech označovaná jako kaple má ve skutečnosti v církvi status filiálního kostela, který přísluší do farnosti při děkanství v Novém Bydžově. Jednou za dva týdny se zde konají pravidelné nedělní bohoslužby.

Text: historie
18.9. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 3, Academia 1980 a web obce)