Asklépion

Asklepion

Graficke pismenko Podle řecké mytologie byl Asklépios synem bohem Apollóna, jenž měl nadání léčit nemocné. Postupem času se měl dokonce naučit uzdravovat mrtvé, za což ho Zeus zabil bleskem. Nakonec byl Asklépios uctíván jako bůh léčitelství. Podle legend měl tři syny, kteří se také stali skvělými léčiteli. Asklépios se stal v Řecku od konce 5. století př. n. l. velmi populárním bohem a bylo mu zasvěceno mnoho chrámů.

 
Graficke pismenko Vznik Asklépionu se datuje někdy do 4. století př. n. l. Areál tvořený třemi terasami spojenými monumentálním schodištěm vznikl postupně na starším posvátném místě. Komplex sloužil jako nemocnice, kde léčitelé uzdravovali své pacienty a předávali dál své léčitelské znalosti. Byl to ale také chrám bohů. Takovýchto míst existovalo ve starověkém Řecku několik, ale Asklépion na Kosu patří mezi ty největší a nejznámější. Pravděpodobně zde byl vyučen i slavný řecký lékař a místní rodák Hippokratés (460 př. n. l.- 370 př. n. l.) Za uzdravením sem jezdili lidé z celého Řecka. Asklépion obklopuje les, který byl ve starověku považovaný za posvátné místo. V roce 242 př. n. l. bylo uznáno výhradní postavení Asklépionu. Ve 2. století př. n. l. byl postaven velký chrám zasvěcený právě Asklépiovi, i v následujících staletích pokračovali stavební úpravy areálu. V byzantském období byl chrám upraven na raně křesťanský kostel s oltářem. V letech 469 a 554 n. l. postihla ostrov dvě velká zemětřesení, po nichž byl komplex nadobro opuštěn.
 
Graficke pismenko Asklépion objevil v roce 1902 německý archeolog Rudolf Herzog. Vykopávky pokračovaly až do roku 1904. Ve vykopávkách pokračoval Laurenzi (1930) a Morricone (1937-38), kteří mnoho nálezů převezli do Říma a Konstantinopole (Istanbul). Již v té době se začalo i s rekonstrukčními pracemi.

Text: historie
14.8. 2018 - Luděk Vláčil - zdroj: https://el.wikipedia.org, http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp? a další