hrad Palio Pyli

Paleo Pili, Παλιό Πύλι
Hrad nechal vystavět zřejmě na ochranu opatství založeného v r. 1081 byzantský císař Alexios I. Komnenos nebo Jan II. Komnenos. Od 14. století byl v rukou rytířů sv. Jana. V letech 1436-1454 přestavěn. Využíván i po obsazení ostrova Turky v 2. polovině 16. století. Podhradí opuštěno v r. 1830.
Hlavní obrázek místa
Pohled na hrad ze zaniklé osady
© Luděk Vláčil 09/2017
Graficke pismenko Hrad Palio Pyli bývá neprávem opomíjen, i když patří k nejzajímavějším památkám řeckého ostrova Kos (Kós), nepatří k nejnavštěvovanějším. Přímo pod pevností je menší parkoviště, na němž můžete zaparkovat své zapůjčené auto. Hrad i předhradí jsou volně přístupné. Areál je dost rozlehlý a skalnatý. Jsou zde sice toalety, ale jak tomu zde na odlehlejších místech bývá, jejich návštěvu ani v nejnutnějším případě nedoporučuji. Nad ruinami zaniklé osady Pyli nedaleko hradu se však nachází taverna s občerstvením, k níž stoupá pěšina.
9.3. 2019

  historie

  V byzantské době a také v johanitských počátcích na Kósu nepochybně existoval jediný důležitý opevněný bod a zároveň hlavní byzantské správní centrum v (Paleo) Pyli. Tato vnitrozemská pevnost vyrostla na strmém skalnatém vrchu, při jehož jihovýchodní patě se rozkládala osada a několik menších vsí a dvorců. Podhradní osada byla řešena značně komplikovaně a nepříliš důmyslně. Její součástí bylo také několik chrámů jako například chrám sv. Asomata

  Luděk Vláčil - zdroj: Rozmanitost fortifikací – doklad dějinných zvratů na ostrově Kós (Řecko) MIROSLAV PLAČEK, file:///G:/tex-Dokumenty/2_ArchaeologiaHistorica_38-2013-2_12.pdf, 17.9. 2017

  popis

  K nejstaršímu trojbokému jádru s věžovým útvarem na severu, tzv. hornímu hradu, bylo postupně přihrazeno několik teras kopce. Skrze jižní terasy stoupala přístupová stezka, která procházela bránou, v níž se trasa cesty zalamovala. Tato branská stavba vznikla přestavbou masivního zaklenutého byzantského ortodoxního křesťanského chrámu křížového půdorysu. Hradby na terasách byly místy zesíleny snad pozdně středověkými vícebokými prvky. Ke

  Luděk Vláčil - zdroj: Rozmanitost fortifikací – doklad dějinných zvratů na ostrově Kós (Řecko) MIROSLAV PLAČEK, file:///G:/tex-Dokumenty/2_ArchaeologiaHistorica_38-2013-2_12.pdf, 14.3. 2019
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Řecko
  Jižní Egeis
  Kos