Graficke pismenko První písemná zmínka o Moštěnicích pochází z roku 1131, kdy náležela přerovskému arcidiakonátu. Kdy ve vsi vznikla první sakrální stavba není známo, ale jistě tomu bylo již ve středověku. Podle nálezů keramiky lze jeho počátky klást do konce 13. století. V roce 1551 se ves stala dokonce městečkem s vlastní pečetí a znakem. V období 30leté války (1618–1648) byl kostel vypálen.

 
Graficke pismenko Současný jednolodní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vybudován v roce 1742. Vznikl přestavbou staršího středověkého gotického chrámu, který byl zřejmě zničen požárem. Ze starší stavby se zachovalo obvodové zdivo původně plochostropé lodi. K němu bylo přistavěno kněžiště se sakristií a oratoří, dále západní průčelí s věží. Zřejmě ve stejné době jako kostel vznikla i budova fary. U farské brány stojí kříž s pozdně barokním kamenným podstavcem, který je pozůstatkem někdejšího hřbitova. V letech 2008-2010 proběhla rekonstrukce včetně archeologického průzkumu při němž byla v podlaze nalezena hrobka vladyky Jana Barského z Baště z roku 1562.

Text: historie
28.8. 2017 - Luděk Vláčil - zdroj: Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska. Sv. 1. A-l. Praha 1999, s. 525., http://pamatkovykatalog.cz, http://www.ceskatelevize.cz a další