Graficke pismenko Kostel sv. Jiří v Lužci nad Cidlinou je stavba z r. 1872. To však neznamená, že by předtím v obci kostel nebyl. První zmínka o kostelu v Lužci pochází již z r. 1369, ale může být ještě starší. Od svého vzniku byl zasvěcen sv. Jiří, jen v období 15. a 16. století došlo k jeho zasvěcení ještě sv. Vojtěchu. Kostel byl r. 1680 barokně obnoven. V r. 1791 vyhořel, avšak byl opraven. V r. 1853 byla přistavěna průčelní věž, která nahradila starou dřevěnou zvonici gotického typu. V r. 1866 kostel opět zcela vyhořel, nově byl postaven až v r. 1872. Naposled byl zásadně obnovován v letech 1939-1940.

 
Graficke pismenko Současný kostel je jednolodní obdélná stavba s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží před západním průčelím. Interiér je plochostropý. Autorem novorenesančního zařízení interiéru z r. 1876 byl řezbář Josef Stoklasa z Jičína, obraz na hlavním oltáři je dílem malíře Vojáčka z r. 1873. Z vybavení starého kostela se dochovalo jen několik barokních andělíčků a cínová křtitelnice z 18. stol. Varhany pro kostel zhotovila r. 1873 pražská firma Stieglitz a Roith a nahradila tak zničený stroj z r. 1812. Dokladem poslední výrazné obnovy kostela jsou malovaná okna zhotovená podle návrhu malíře Františka Podešvy z r. 1939. Na rameni kříže na vrcholu věže v létě s oblibou vysedávají čápi.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Jiří je kostelem filiálním ve farnosti Nový Bydžov; konají se tu však jen příležitostné bohoslužby a pohřební obřady.

Text: historie
29.8. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 2, Academia 1978 a Karel Kuča: České, moravské a slezské zvonice, Libri 1994)


Zavřít reklamu