Graficke pismenko Město Lanškroun bylo založeno v 2. polovině 13. století. Roku 1371 zde augustiniáni založili konvent s kostelem sv. Mikuláše a sv. Kateřiny. Kolem kostela byl po určitý čas hřbitov. Tento hřbitovní kostel, zasvěcený sv. Mikuláši a sv. Kateřině, byl zbourán počátkem roku 1825. Při jeho bourání byly pod kostelem nalezeny základy a sklepy původního gotického kláštera. Původní účel tohoto místa připomíná deska na kostelní zdi, která oznamuje, že zde byl roku 1387 pohřben pozdější arcibiskup a zakladatel zdejšího kláštera Petr Jelito. Konvent augustiniánů byl přemístěn do horní části města ke kostelu sv. Václava a zdejší budovy byly využívány jako špitál. Ještě v roce 1822 zde tento klášterní špitál stál. V roce 1824 se zde nacházel roubený kostelík s kamennou podezdívkou a samostatně stojící dřevěnou zvonicí. Empírový městský kostel vystavěn v letech 1825–1827. Vlevo od vstupního průčelí kostela je umístěn kamenný krucifix.

Text: historie
15.8. 2017 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz