Graficke pismenko Kostel sv. Mikuláše v Podůlšanech je doložen od r. 1665. Byla to dřevěná stavba, která v obci stála až do r. 1894, kdy byla rozebrána a přenesena na Národopisnou výstavu do Prahy. Bylo rozhodnuto, že na jeho místě bude postaven nový kostel zděný. Novorenesanční stavba byla dokončena r. 1903. Byla postavena J. Křičkou z Kolína patrně podle plánů arch. Františka Schmoranze. Na místě stavbu vedl stavitel Hoch z Praskačky. Je to jednolodní stavba s  výraznou průčelní věží.

 
Graficke pismenko Vnitřní zařízení pochází převážně z konce 17. stol., protože bylo přeneseno z původního kostela. To se týká i hlavního oltáře se sochami sv. Petra a Pavla doplněného o novodobou sochu. Do zadní stěny oltářní menzy je vsazen kamenný náhrobník s gotickým nápisem. Bohatě zdobeny jsou také boční oltáře. Na konzolách v presbytáři jsou umístěny sochy Panny Marie, sv. Vojtěcha, Václava, Anny, Jiří a Martina. Pod kruchtou se nacházejí dva deskové obrazy světic z 1. poloviny 17. stol., původně zřejmě tvořily součást křídlového oltáře. Varhany pro kostel postavil r. 1902 Antonín Mölzer (1839-1916), varhanář z Kutné Hory.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Mikuláše je filiálním ve farnosti Opatovice nad Labem, pravidelné bohoslužby se tu však nekonají.

Text: historie
13.8. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 3, Academia 1980)