Graficke pismenko Smírčí kříž se nachází v příkopu u silnice z Václav do Řeřich, nedaleko odbočky do Nového Dvora. Je vysoký 110 cm a příčné břemeno je dlouhé jeden metr. Je zhotoven z přírodního slepence-hrubého pískovce, tedy materiálu, který se ve zdejším kraji nevyskytuje. Smírčí kříže byly stavěny jako výraz pokání po spáchaném hrdelním zločinu a stavba také znamenala dohodu s rodinou oběti, často stvrzenou písemnou smlouvou, kterých se ovšem do současnosti zachovalo velmi málo. Místní pověst vypráví o sporu tří bratří o dědictví, kteří se cestou k soudu pohádali a ve rvačce se zranili až k smrti. Po tragické události byly na místech jejich úmrtí postaveny kamenné kříže. Vzhledem k tomu, že kříže jsou nestejného stáří a dnes ztracený kříž, stojící u cesty z Velké Chmelištné do Václav, měl i jiný tvar, je jasné, že je pověst nepravdivá. Souvisí to s tím, že se ve zdejším kraji po třicetileté válce vyměnilo obyvatelstvo a noví přistěhovalci z katolických německých zemí neměli povědomí o událostech před jejich příchodem.

Text: historie
8.8. 2017 - Prudký Martin