hrad Džbán

Čbán, Držemberk
Hrad vznikl v 1. polovině 13. století. Dvě praskliny ve vnitřní ploše vedly k jeho opuštění. V 19. až 20. století hradní areál výrazně poškozen těžbou opuky.
Hlavní obrázek místa
vnější líc severní obvodové hradby
© Jaroslav Valečka, 03/2011
Graficke pismenko Vláčkem z Rakovníka dojedete do zastávky Mutějovice, odkud se vydejte po silnici ve směru, kterým přijel vlak, až narazíte na zelenou turistickou značku. Asi po 100 metrech nejdete odbočku nahoru vlevo do lesa, kde bývala žlutá turistická cesta až dojdete na místo hradu. Ten se dnes dává jen tušit mohutnými teréními nerovnostmi a fragmenty zdí. Docela dobře se zde dá přespat pod "širákem".
28.5. 2002

  historie

  Hrad vznikl pravděpodobně ve 40.–50. letech 13. stol. a náleží tudíž mezi nejstarší královské hrady. Jako staveniště byla využita již v pravěku osídlená ostrožna. V předpolí hradu je dosud patrný pravěký val. Lokalita byla součástí přemyslovského loveckého hvozdu. Ve své stavbě slučuje prvky hradu s obvodovou zástavbou a francouzského kastelu. Vyhloubením mohutného okružního příkopu došlo k porušení opukového podloží, které se ve vnitřní ploše

  Michal Merkl 2004, 22.3. 2004
  Nad soutěskou Vrata na konci táhlého opukového hřbetu Džbánu nedaleko Mutějovic stával hrad, jehož původní název neznáme. V Hájkově kronice je uváděn r. 1541 jako Čbán. Jméno tedy dostal podle pohoří, na němž stál. Nevíme též, kdy a kým byl postaven. Stál však v areálu prehistorického hradiště. Půdorys hradu měl tvar mnohoúhelníka a jeho základna měřila asi 60 X 45 m. Celé hradiště má rozměry asi 200 X 300 m. Hrad měl snad za úkol střežit

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, 25.1. 2006
  Hrad Držemberk, Džbán
  Severně od Rakovníka táhne se dlouhé pohoří opukové od Řenčova (neb starého Řevničova) až nad Kounov. Mezi Kounovem a Lhotou prorváno jest údolí hlubokým, "ve Vratech", tak že tu jsou dvě části, západně tak zvané Roviny, východně pohoří Čbán, jehož nejvyšší čásť jest mezi Třebocem, Kloučovou a Hředly. Od tohoto místa celkem volně se sklání až k dotčenému údolí a tu mezi Mutějovici a Lhotou končí se strmým ostrohem. Nad samými Vraty, a to tam,

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého VIII., 19.2. 2017
  Základní informace místa
  ID místa: 136
  Typ místa: hrad
  Stav místa: nepatrné zbytky zdí
  Přístupnost: volně přístupno
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?136
  Uveřejněno: 10.2.2001
  Geolokace místa
  WGS84   N 50° 12' 52.99"
  E 13° 42' 51.90"
  Země: Česká republika
  Kraj: Středočeský kraj
  Okres:  Rakovník  (RA)
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg

  Upravit informace
  Zavřít reklamu