Graficke pismenko Budova lanškrounského děkanství byla postavena počátkem 18. století. Jedná se o barokní budovu v historickém jádru města. Na domě jsou zachovány hodnotné kamenické prvky. Jde o renesanční portál s barokní kartuší v nadpraží. Děkanství je prostorná rohová jednopatrová budova půdorysu protáhlého obdélníka. Je postavena za smíšeného zdiva a zastřešena sedlovou střechou. Hlavní průčelí o jedenácti okenních osách, boční průčelí je dvouosé. Fasády jsou vertikálně členěny na okrajích plochou omítkovou rustikou. Horizontálně jsou členěny plochou kordonovou římsou a korunovou římsou se segmentem. Ve středu hlavního průčelí je kamenný portál s náběžnými kameny. V horní části uzavírá portál profilovaná rovná římsa, nesoucí po stranách koule na soklíku. Ve středu je oválná kartuše orámovaná akátovými volutami s girlandami z růží, nad ní hlava andílka. Po obou stranách portálu se nacházejí pravoúhlé boční vchody s nadsvětlíkem v profilovaném kamenném ostění. V přízemí jsou valené klenby s lunetami, první patro je plochostropé. V 90. letech 20. století proběhla celková obnova fasád. Děkanství je trvale obýváno a udržováno. Budova je památkově chráněna od roku 1958.

Text: popis
1.8. 2017 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz


OOO