Pátek, 4. prosinec 2020. Svátek slaví Barbora, zítra Jitka

Graficke pismenko Kostel sv. Václava je sálová orientovaná stavba ze smíšeného zdiva, s úzkou boční lodí při severní straně. Ze západního průčelí vystupuje čtyřboká věž. K jižnímu průčelí je připojen zámek, bývalý augustiniánský klášter. Pětiboce uzavřený odsazený presbytář je zaklenut dvěma poli křížové žebrové klenby. K jeho severní straně přiléhá sakristie. Chrámová loď je zaklenuta třemi poli křížové hřebínkové klenby na příčných a podélných pasech nesených toskánskými pilastry, triumfální oblouk klenutý půlkruhově. Při západní stěně je kruchta na třech obloucích se dvěma pilíři. K severní stěně lodi přiléhá vedlejší loď zaklenutá dvěma poli křížové hřebínkové klenby na příčném a dvou podélných pasech. Věž vystupující před západní průčelí je čtyřboká, s okosenými rohy, průčelí ukončena profilovanou korunovou věžní římsou. Zastřešena je úzkou bání s osmibokou lucernou. V interiéru kostela je pseudogotický oltář s obrazem sv. Václava a rokoková kazatelna s figurálními reliéfy a sochami. Nad klasicistní křtitelnicí rokoková skupina Křtu v Jordáně. K jižní vnější stěně kostela je připojen přístavek se sochami Krista a apoštolů v zahradě Getsemanské. Zastřešený je sedlovou plechovou střechou s trojbokým štítem. Před kostelem je umístěna socha klečícího kajícníka. Stavba je památkově chráněna od roku 1958.

Text: popis
27.7. 2017 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz