Graficke pismenko Na místě současného kostela stál kostel, který je připomínán již roku 1350. Tehdy byl zasvěcen Panně Marii. Roku 1393 byl ke kostelu přenesen augustiniánský klášter z míst nynějšího kostela sv. Máří Magdalény. Dokladem nejstarší stavební fáze gotického kostela, později barokizovaného, je pětiboký, žebrově zaklenutý presbytář s původními hrotitými okny. Kostel roku 1645 vyhořel. Následně kolem roku 1653 došlo k úpravě hlavní lodi a také k  přístavbě boční lodi. Před rokem 1770 byl vystavěn kůr a znovu, již v barokní formě, postavena věž. Její báň pochází z roku 1823. Teprve až někdy po roce 1791 došlo k zaklenutí hlavní lodi. V kostele jsou hodnotné renesanční fresky nad sakristií a pozdně barokní oltář. Úpravy v interiéru proběhly během 19. století. V průběhu 90. let 20. století proběhly na kostele obnovovací práce včetně nové fasády.

Text: historie
27.7. 2017 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz