Graficke pismenko V roce 1891 byl ustaven Spolek pro zvelebení poutního místa v Malých Svatoňovicích, který se zasloužil o zřízení Mariánského sadu, kde se nyní nachází soubor kapliček Sedmi radostí Panny Marie, křížová cesta a kaple Božího hrobu.

 
Graficke pismenko Po výstavbě sedmi výklenkových kaplí z r. 1892, symbolizujících Sedm radostí Panny Marie, pokračovala výzdoba Mariánského sadu r. 1893 budováním klasických zastavení křížové cesty. V zasklených skříňkách se nachází 14 kolorovaných plastik na dřevěných křížích; poslední 14. zastavení se nachází na kříži čelní fasády Božího hrobu. Křížová cesta se svým rozmístěním snaží přiblížit cestě Ježíše Krista na Golgotu.
 
Graficke pismenko Na konci křížové cesty se v jejím nejvyšším místě stavěla v letech 1902-1905 kaple Božího hrobu a na Květnou neděli 8. dubna 1906 byla vysvěcena. Uvnitř bylo použito araukaritů. Uprostřed interiéru se nachází Boží hrob se sochou mrtvého Krista z r. 1906. Socha byla zhotovena z alabastru sochařem Antonínem Suchardou z Nové Paky a umístěna ve skříni ze dvou stran zasklené, na kamenném lůžku z araukaritů, které sahají až ke stropu. Z téhož roku pochází v Božím hrobě kamenný oltář zhotovený z hořického pískovce.
 
Graficke pismenko Interiér kaple Božího hrobu, která se nachází na odlehlém, nejvyšším místě křížové cesty, není veřejnosti přístupný. Nahlédnout do něj je možno jen otvorem ve vstupních dveřích, umělecká výzdoba však odtud vidět není.

Text: historie
28.7. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: Římskokatolická farnost Malé Svatoňovice)