Graficke pismenko Na vyvýšenině v malém parku po bývalém hřbitově u kostela sv. Máří Magdalény je umístěn památník rakousko–pruské války z roku 1866. Na dvoustupňové základně je třídílný hranolový podstavec. Na nízkém dvoustupňovém soklu s kónickým dříkem je na jeho přední stěně německý nápis, připomínající válečnou událost. Podstavec ukončuje profilovaná římsa, ukončená náznaky tympanonů na každém boku podstavce. Na římse je vysoký kónický čtyřboký pilíř, na jehož vrcholu ukončeném jehlanem, sedí na kouli orlice. Pomník byl odhalen 21. 8. 1904.

Text: popis
20.7. 2017 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz