Graficke pismenko V lokalitě Ordějov vzdálené asi 1 km jihozápadně od obce Bystřice pod Lopeníkem se na ostrožnovitém výběžku návrší nad údolím potoka Nivničky, na jeho pravém břehu, u soutoku s bezejmenným pravoběžným přítokem ve výšce asi 350 metrů rozkládalo opevněné hradisko. Mělo oválný půdorys o délce cca 200 metrů a šířce asi 100 metrů. Hradisko bylo chráněno mohutným valem dodnes dosahujícím místy výšky až 8 metrů. Ze severní strany byl i příkop. Podle starých údajů bylo opevnění silně přepáleno a mělo mít dřevěnou konstrukci. Lokalita byla z jižní a východní strany částečně poškozena novověkou těžbou písku. Dnes je mohutný val zachován zejména na západní straně. Téměř celý prostor je však značně zarostlý.

 
Graficke pismenko Lokalitu objevil roku 1884 J. Klvaň, jenž ji o tři roky později i publikoval. Původně ji však považoval za sopečný kráter a proto ji nazval "Ondřejovská sopka". V prostoru hradiště se dosud nepodařilo nalézt žádné nálezy, avšak na základě nálezů z okolí Z. Měřínský připouští, že by se mohlo jednat o pohraniční opevnění z mladší doby hradištní.

Text: historie
17.7. 2017 - Luděk Vláčil - zdroj:Kamenný klíč - Staroslovanské hrady- Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Roman Abušinov a Kateřina Sučková 2005.,Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku Miloš Čižmák, Libri.


OOO