zámek Blatnica

Prónaiovský kaštieľ
Pozdně barokní kaštěl (zámek) si, nedaleko staršího sídla, nechali postavit někdy v 2. polovině 18. století Prónaiové. Patrně později rozšířen. Po roce 1945 byl upraven na více bytových jednotek. V současnosti nabízen k prodeji.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 07/2017
Graficke pismenko Slovenská obec Blatnica se nachází v krásné krajině Turčianské kotliny v podhůří Velké Fatry asi 17 km jižně od Martina. Na území Blatnice je několik zajímavých památek. K těm nejvýznamnějším patří zřícenina blatnického hradu. Přímo v obci jsou dvě vedle sebe stojící šlechtická sídla: Prónaiovská přízemní kúria (skromnější sídlo nižší šlechty na Slovensku {zámek}) někdy též uváděná jako kaštěl (honosnější šlechtické sídlo {zámek}) a mladší dvoupodlažní kaštěl. V okolí obce je i několik archeologických lokalit jako výšiné hradiště a jeskyně, v níž byly nalezeny stopy působení pravěkých lovců. V obci bylo nalezeno mnoho významných nálezů jako například tzv. Blatnický meč z 8.-9. století.
Luděk Vláčil - zdroj: https://www.blatnica.sk/obec.html a další, 31.12. 2017

  historie

  Vesnice Blatnica je vzpomínána od poloviny 13. století. Koncem století byl nedaleko vybudován stejnojmenný hrad strážící důležitou obchodní cestu, později nazývanou Magna via. Osud vsi byl spjat s blatnickým panstvím a hradem, které až do roku 1539, kdy jej získaly Révaiové (slovensky Révaiovci, maďarsky Révay), často měnilo své majitele. Na konci 17. století se do vsi dostala rodina Prónaiů (slovensky Prónaiovcov, Prónayovcov, maďarsky Prónay)

  Luděk Vláčil - zdroj: Hrady, zámky a kaštiele na slovensku, E. Križanova a B. Puškova, Šport, Bratislava 1990, https://sk.wikipedia.org, 700 slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídel a pevností, 2010 Ikar. a další, 31.12. 2017

  popis

  Kaštěl je bloková dvoupodlažní dvoukřídlá stavba na půdorysu písmene L krytá mansardovou střechou. Fasády stavby jsou poměrně strohé, portál s kamennou šambránou dekoruje supraporta s vytočenou římsou. V portálu jsou barokní dveře. Okna mají také kamenné šambrány, v přízemí jednoduché, v patře doplněné o nadokenní římsu. Středovou část čelní fasády zvýrazňují půlkruhové nadokenními římsy. Místnosti jsou zaklenuté valenou klenbou s výsečemi a

  Luděk Vláčil, 31.12. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Slovensko
  Žilinský
   Martin  ( MT )