zámek Blatnica

Prónaiovský kaštieľ

Graficke pismenko Kaštěl je bloková dvoupodlažní dvoukřídlá stavba na půdorysu písmene L krytá mansardovou střechou. Fasády stavby jsou poměrně strohé, portál s kamennou šambránou dekoruje supraporta s vytočenou římsou. V portálu jsou barokní dveře. Okna mají také kamenné šambrány, v přízemí jednoduché, v patře doplněné o nadokenní římsu. Středovou část čelní fasády zvýrazňují půlkruhové nadokenními římsy. Místnosti jsou zaklenuté valenou klenbou s výsečemi a  chodby korýtkovou klenbou.

Text: popis
31.12. 2017 - Luděk Vláčil