zámek Blatnica

Prónaiovská kúria, Múzeum Karola Plicku