zámek Divinka

Suňogovský kaštieľ, Szunyoghovský kaštieľ

Graficke pismenko Kaštěl je dvoupodlažní, částečně podsklepená dvojkřídlá samostatně stojící budova s půdorysem písmene L. Na nárožích starší části budovy jsou v poschodí okrouhlé arkýře. Okna mají renesanční kamenné ostění. Fasáda je horizontálně dělená sgrafitovými pásy. Vstupní portál z nádvoří lemuje kamenná šambrána. Místnosti přízemí jsou zaklenuty křížovými hřebínkovými a valenými klenbami s lunetou. Na poschodí jsou klenby podobné, jen hlavní místnost má dřevěný trámový strop.

 
Graficke pismenko Nad portálem měl být do 2. poloviny 20. století kamenný reliéf s dvojerbem (suňogovským a kadassovským) a nápisem: Spec. Ac G.D. Nicoalus Szunyogh de Jeszenicze et Divinka S.C.R.M. et T. sep.viral.assor. cum S.D. Barbara Kadass de Tassnad Con. Sua a fund. Prop.exp. erigi cur.haer. et successoribus sius A.D. 1723. To v překladu znamená: Vážený a urozený pán Mikuláš Suňog z Jasenice a Divinky, přísedící nejsvětějšího císařského a královského veličenstva a sedmipanské tabule, s urozenou paní Barbarou Kadašovou z Tašnádu, svojí manželkou, od základů na vlastní náklady dali postavit dědicům a svým potomkům léta Páně 1723. Tabulka s erby však byla kvůli rekonstrukci zámku odstraněna a uložena na dosud neznámém místě. Kaštěl pravděpodobně obklopoval park, který však z velké části pohltila pozdější zástavba.

Text: popis
11.7. 2017 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.ubytujemsa.sk a další