zámek Rakovo

kúria Benických

Graficke pismenko Kúria je barokně-klasicistní částečně podsklepená jednopodlažní budova s mansardovou střechou. Vstupní portikus je ukončen trojúhelníkovým tympanonem. Fasády jsou členěn lizénami, okna jsou dekorována bohatým štukováním. Místnosti interiéru jsou zaklenuty pruskými a zrcadlovými klenbami. Nad vstupním portálem se nachází kamenná deska s erby Benických a Mariássyů [Mariášiů]. Pod nimi je nápis DEUS OPTIMUS ET HOCONUS SUPERARE IUVIT WOLFGANGO BENICZKY DE EADEM CLARE MARIASSI DE MARKUS FALVA ANNO DNI 1763.

Text: popis
13.7. 2017 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.rakovo.sk a další