Z goticko-románského opevněného farního kostela vybudovaného zřejmě koncem 2. poloviny 13. století se dodnes zachovalo pouze základové zdivo. Byl zničen v 1. polovině 17. století císařským vojskem. Znovu objeven v r. 1966. V r. 2013 proběhl podrobný archeologický výzkum a následná konzervace zdiva.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 07/2017
Graficke pismenko Obec Lednica leží na Slovensku v Trenčínském kraji v okrese Púchov v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty u hranic s Českou republikou. Přes obec prochází modře a zeleně značená turistická cesta. Nejvýznamnější památkou Lednice je zřícenina hradu stojící na skále v přírodní rezervaci Lednické bradlo. Přímo v obci je kostel sv. Jana Nepomuckého z 18. stol. Blíže pod hradem se dnes nachází pozůstatky jeho staršího románsko-gotického přechůdce, z něhož se zachovaly pouze zbytky základového zdiva. Místo zaniklého opevněného kostela se nachází na farské zahradě, vpravo od polní cesty směřující od současného kostela ke hradu. Na lokalitu upozorňuje informační tabule.
Luděk Vláčil, 19.10. 2017

  historie

  Goticko-románský opevněný kostel neznámého patrocinia (zasvěcení) v podhradí lednického hradu byl vystavěn zřejmě koncem 2. poloviny 13. století. Nejstarší publikovaná zmínka o kostele pochází od autora J. Chorényiho - Z dějin lednické farnosti, kde uvádí, že kostel byl vybudován spolu s hradem v 14. století. Na základě soupisu papežských desátek z let 1332-1336, kde se uvádí farář s německým jménem Carrardus, V. Rábík ve své studii předpokládá

  Luděk Vláčil - zdroj: podle informační cedule v místě, 18.10. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  sakrální památky
  kostel, chrám
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Slovensko
  Trenčiansky
   Púchov  ( Pu )