zámek Trebostovo

Révaiovský kaštieľ

Graficke pismenko Nejvýznamnější památkou slovenské obce Trebostovo je monumentální, původně čtyřkřídlý, renesanční kaštěl (slovensky kaštieľ [nesprávně však zámok] - jeden z typů šlechtických sídel na Slovensku u nás označovaný jako zámek [popřípadě tvrz]) se čtyřmi hranolovými nárožními věžemi. I když se často jedná o malé stavby a v ČR jsou mnohdy nesprávně označovány množně jako zámečky, jedná se nezřídka o velmi rozsáhlé objekty. Mezi ty větší patří právě Révaiovský kaštěl v Trebostovu. Dodnes se jedná o významnou vrcholně renesanční památku v rámci celého Slovenska. K zámku, stojícímu na návrší na východní straně obce, přiléhá hospodářský areál a zahrada. Z křižovatky před zámkem vychází modře a žlutě značené turistické cesty. Nedaleko Révaiovského zámku stojí menší zchátralá kúria (skromnější sídlo nižší šlechty na Slovensku {zámek}).

Text: turistické
21.8. 2017 - Luděk Vláčil

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182