Graficke pismenko Pískovcová kašna s nádrží čtvercového půdorysu je drobný architektonický prvek v prostoru hlavního náměstí. Kašna byla postavena někdy v první polovině 19. století. Stěny nádrže jsou lemovány v horní části jednoduše profilovanou římsou. Uprostřed nádrže stojí pilíř čtvercového průřezu. Je horizontálně členěn dvěma profilovanými římsami. Na nárožích pilíře jsou čtyři litinoví delfíni, kteří mají rozdvojené tělo. Na horní ploše pilíře stojí antikizující váza. Vnější plášť vázy je ozdoben rostlinným dekorem. Kašna byla restaurována v letech 1997 a 2000. V současnosti je v dobrém stavu. Kašna je památkově chráněna od roku 1958.

Text: popis
2.7. 2017 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz