Graficke pismenko Miškovice jsou krásnou malebnou vesničkou s rybníkem na návsi v severovýchodním cípu Prahy. Byly založeny ve středověku u Červenomlýnského potoka. Protože to však byla vždy jen velmi malá a nevýznamná osada, po dlouhou dobu o nich nenalezneme žádnou zmínku. V historických záznamech se objevují teprve v r. 1456, kdy je Jiří z Poděbrad zastavil Starému Městu, které je pak pronajímalo. V r. 1599 se stal jejich majitelem Vratislav Trmal z Toušic, který je r. 1604 postoupil svému příbuznému Mikulášovi. Tehdy se také objevuje první zmínka o zdejší tvrzi. Po bitvě na Bílé hoře byla r. 1623 celá ves s tvrzí i dvorem Mikuláši Trmalovi z Toušic konfiskována a předána benediktinskému klášteru Na Slovanech. Po třicetileté válce tvrz mizí beze stop, takže se dnes neví, kde stála ani jak vypadala. Je však velmi pravděpodobné, že to bylo v blízkosti návesního rybníka nebo nedalekých pramenů, které ho napájí.

 
Graficke pismenko V polovině 19. století zakoupil ves baron Alexander Schoeller, který byl v této oblasti velmi významným podnikatelem. S jeho jménem se setkáváme především v sousedních Čakovicích, ale z Miškovic vytvořil na více než 100 let své hlavní zemědělské centrum. V roce 1964 byly Miškovice připojeny k Čakovicím jako jejich osada a o čtyři roky později společně s nimi k Praze. V 70. letech 20. stol. byl malebný vesnický ráz zástavby částečně narušen vandalským zbouráním starobylého Koubkova a Rezkova statku. Na jejich místě, jak bylo tehdy zvykem, vyrostlo malé panelové sídliště, a to přímo uprostřed vsi. Přesto však zůstala nejstarší část zástavby okolo návesního rybníka zachována i s přilehlými křivolakými uličkami.

Text: historie
19.6. 2017 -

tianDe Praha

© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu